A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

KEDS Academy | Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

05 Jan 2014

Për Ministrinë:

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës është institucion qeveritar, përgjegjëse për zhvillimin e hulumtimit shkencorë dhe sistemit të arsimit në Kosovë, si dhe për promovimin e inovacionit dhe zhvillimit teknologjik. Për më shumë, Ministria është përgjegjëse për formulimin e strategjisë së përgjithshme për zhvillim të arsimit, shkencës dhe teknologjisë në Kosovë si dhe për promovimin e një sistemi të bashkuar, gjithëpërfshirës dhe jo-diskrimunes të arsimit në Kosovë.

Detajet e kontaktimit:

Adresa: Rruga. Agim Ramadani, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +381 (0)38 213 327

URL: http://www.masht-gov.net/

E-mail: masht@rks-gov.net


Share article:

Facebook, Twitter


More


Universiteti Publik i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Universiteti i Prishtinës i ka 17 fakultete, nga të cilat 14 janë fakultete akademike, ndërsa 3 janë fakultete të shkencave të aplikuara.

06 Jan 2014 Read full Article ¬

Qendra e të mësuarit gjatë gjithë jetës në Universitetin Boğaziçi

Qendra e të mësuarit gjatë gjithë jetës në Boğaziçi Universitetit (BULLC) është njësi në Universitetin Boğaziçi përgjegjëse për zhvillimin, drejtimin dhe koordinimin e programeve të trajnimit të hapura për të gjithë, e ndarë nga programet universitare të Universitetit. 

06 Jan 2014 Read full Article ¬

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS), është shoqëri aksionare me operim në tërë territorin e Kosovës. KEDS sh.a. ka ekskluzivitetin e furnizimit me energji elektrike dhe shpërndarjes së saj.

21 Jan 2014 Read full Article ¬
Top