A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

KEDS Academy | Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike

KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike

21 Jan 2014

Përshkrimi i KEDS:

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS), është shoqëri aksionare me operim në tërë territorin e Kosovës. KEDS sh.a. ka ekskluzivitetin e furnizimit me energji elektrike dhe shpërndarjes së saj. KEDS sh.a. është themeluar në vitin 2009, ndërsa ka filluar aktivitetet e saj operative më 8 maj 2013, kur është ndarë përfundimisht nga KEK sh.a.

KEDS Sh.A. është pronë e kompanive prestigjioze turke Çalik Holding dhe Limak. Ky konzorcium kishte ofertuar me çmimin më të lartë në tenderin e hapur për privatizimin e ish- Distribucionit të KEK-ut.

KEDS Sh.A. ka 2618 punëtorë duke qenë një nga punëdhënësit më të mëdhenj në Kosovë.

KEDS Sh.A. në bazë të licencave nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë operon me distribuimin e energjisë elektrike dhe furnizimin e konsumatorëve me energji elektrike. Për të operuar në mënyrë sa më efikase kompania është e ndarë në dy divizione bazë: Divizioni i Furnizimit dhe Divizioni i Shpërndarjes, ndërsa ka në kuadër të saj edhe departamentet mbështetëse. Këto divizione për të qenë sa më afër konsumatorëve janë të shpërndara në 7 distrikte me lokacion në shtatë qytetet kryesore të Kosovës dhe në 30 nëndistrikte, ku përfshihen komunat e vendit.

Detajet e kontaktimit:

Adresa: Kompania kosovare per distribuim dhe furnizim me energji elektrike sh.a. (KEDS j.s.c), Bulevardi Bill Klinton nr. 3, Prishtina 10000, Republika e Kosovës
Telefon: +381 (0)38 501 701 1000; +381 (0)38 791 000

URL: http://www.keds-energy.com

E-mail: contactcenter@keds-energy.com


Share article:

Facebook, Twitter


More


Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës është institucion qeveritar, përgjegjëse për zhvillimin e hulumtimit shkencorë dhe sistemit të arsimit në Kosovë, si dhe për promovimin e inovacionit dhe zhvillimit teknologjik.

05 Jan 2014 Read full Article ¬

Universiteti Publik i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Universiteti i Prishtinës i ka 17 fakultete, nga të cilat 14 janë fakultete akademike, ndërsa 3 janë fakultete të shkencave të aplikuara.

06 Jan 2014 Read full Article ¬

Qendra e të mësuarit gjatë gjithë jetës në Universitetin Boğaziçi

Qendra e të mësuarit gjatë gjithë jetës në Boğaziçi Universitetit (BULLC) është njësi në Universitetin Boğaziçi përgjegjëse për zhvillimin, drejtimin dhe koordinimin e programeve të trajnimit të hapura për të gjithë, e ndarë nga programet universitare të Universitetit. 

06 Jan 2014 Read full Article ¬
Top