A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

KEDS Academy | Kosovska Kompanija za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom d.d. (KEDS d.d.)

KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Kosovska Kompanija za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom d.d. (KEDS d.d.)

21 Jan 2014

Oko KEDS-a:

Kosovska Kompanija za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom d.d. (KEDS d.d.) je deoničarsko društvo koje radi na celoj teritoriji Kosova. KEDS d.d. ima ekskluzivnost snabdevanja električnom energijom i njenu distribuciju. KEDS d.d. je osnovana 2009 godine, dok je počela sa svojim operativnim aktivnostima 8 maja 2013, kada je konačno odvojena od EKK-a.

KEDS d.d. je u vlasništvu prestižnih turskih kompanija Çalik Holding i Limak. Ovaj konzrcijum je ponudio najveću cenu na otvorenom tenderu za privatizaciju bivše Distribucije EKK-a.

KEDS d. d. ima 2618 radnika što je čini jednu od najvećih poslodavca na Kosovu.

KEDS d.d. na osnovu licenci dobijene od strane Regulatorne Kancelarije za Energiju radi na distribuciji i snabdevanju potrošača električnom energijom. Kako bi funkcionisala što efikasnije kompanija je podeljena u dve osnovne divizije: Divizija Snabdevanja i Divizija Distribucije, dok je u njenom sastavu i departman podrške. Ove divizije kako bi bile što bliže potrošačima rasporedjene su u 7 distrikta u svim većim gradovima na Kosovu i u 30 poddistrikta, gde su obuhvaćene opštine na celoj teritoriji.

Kontakt:

Adresa: Kosovska Kompanija za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom, Bulevar Bila Klintona br. 3, Priština 10000, Republika Kosovo
Telefon: +381 (0)38 501 701 1000; +381 (0)38 791 000

URL: http://www.keds-energy.com

E-mail: contactcenter@keds-energy.com


Share article:

Facebook, Twitter


More


Centar za učenje tokom celog života na Univerzitetu Boğaziçi

Centar za učenje tokom celog života na Univerziteu Boğaziçi (BULLC) je odgovorna jedinica za obuku, otvorene za sve, odvojene od univerzitetskih programa na Univerzitetu Boğaziçi.

06 Jan 2014 Read full Article ¬

Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije

Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije Republike Kosova je vladina institucija, odgovorna za razvoj i naučno istraživanje obrazovnog sistema na Kosovu, kao i za promociju inovacija i tehnološki razvoj.

05 Jan 2014 Read full Article ¬

Javni Univerzitet u Prištini "Hasan Prishtina"

Univerzitet u Prištini ima 17 fakulteta, od kojih 14 fakulteta su akademski, dok su 3 fakulteta primenjivih nauka.

06 Jan 2014 Read full Article ¬
Top