A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

KEDS Academy | Javni Univerzitet u Prištini "Hasan Prishtina"

KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Javni Univerzitet u Prištini "Hasan Prishtina"

06 Jan 2014

Opis Univerziteta:

Univerzitet u Prištini je osnovan na osnovu Zakona o Osnivanja Univerziteta u Prištini, koju je usvojila Skupština Socijalistićke Pokrajine Kosova, dana 18 novembra 1968 godine. Osnivanje Univerziteta u Prištini je istorijski dogadjaj za narod Kosova, kao i za celu albansku narodnost. Osnivačka Skupština Univerziteta u Prištini je održana 13 februara 1970 godine, dok je dva dana kasnije, 15 februara 1970 godine, održana i svečana sednica Skupštine i zato je ovaj dan proglašen za Dan Univerziteta u Prištini. U sastavu tada osnovanog Univerziteta u Prištini bili su ovi fakulteti sa sedištem u Prištini : Filozofski Fakultet, Pravno-Ekonomski Fakultet, Tehnički Fakultet i Medicinski Fakulteti. Sada Univerzitet u Prištini ima 17 fakulteta, od kojih 14 fakulteta su akademski, dok su 3 fakulteta primenjivih nauka. Dok, sa stupanjem na snagu Statuta Univerziteta, dana 9 jula 2004 godine, prava i odgovornosti studenata i osoblja u Učiteljkom Fakultetu i viših pedagoških škola preneti su u Pedagoškom Fakultetu.

Univerzitet u Prištini ima ove akademske jedinice:

1. Filozofski Fakultet
2. Fakultet Matematičko-Prirodnih Nauka
3. Filološki Fakultet
4. Pravni Fakultet
5. Ekonomski Fakultet
6. Fakultet Gradjevine i Arhitekture
7. Fakultet Elektro Inžinjeringa i Računarstva
8. Fakultet Mehaničke Inžinjeringa
9. Medicinski Fakultet
10. Fakultet Umetnosti
11. Agronomski Fakultet
12. Fakultet Geonauka i Tehnologije
13. Fakultet Sportskih Nauka
14. Pedagoški Fakultet
15. Fakultet Primenjivih Nauka u Mitrovoci, i
16. Fakultet Primenjivih Nauka u Uroševcu

Detalji za Kontaktiranje:

Univerzitet u Prištini, Rektorat, Ul. "Majka Tereza", b.b., 10 000 Priština, Republika Kosova
Telefon: +381 38 244 183 /244 186
Fax: +381 38 244 187

URL: http://www.uni-pr.edu
E-mail: rektorati@uni-pr.edu

Fakultet Elektro Inžinjerijnga i Računarstva
Adresa: Sunčani breg b.b., 10000 Priština, Republika Kosova
Tel.: +381(0)38 554 896 ext.102
Fax: +381(0)38 542 525
Mail: fiek@uni-pr.edu


Share article:

Facebook, Twitter


More


Centar za učenje tokom celog života na Univerzitetu Boğaziçi

Centar za učenje tokom celog života na Univerziteu Boğaziçi (BULLC) je odgovorna jedinica za obuku, otvorene za sve, odvojene od univerzitetskih programa na Univerzitetu Boğaziçi.

06 Jan 2014 Read full Article ¬

Kosovska Kompanija za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom d.d. (KEDS d.d.)

Kosovska Kompanija za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom d.d. (KEDS d.d.) je deoničarsko društvo koje radi na celoj teritoriji Kosova. KEDS d.d. ima ekskluzivnost snabdevanja električnom energijom i njenu distribuciju. 

21 Jan 2014 Read full Article ¬

Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije

Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije Republike Kosova je vladina institucija, odgovorna za razvoj i naučno istraživanje obrazovnog sistema na Kosovu, kao i za promociju inovacija i tehnološki razvoj.

05 Jan 2014 Read full Article ¬
Top