A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

KEDS Academy | Program rukovodjenja

KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Program rukovodjenja

07 Jan 2014

1. Program za razvoj veštine u Rukovodjenju

Program za razvoj veštine rukovodjenja biće jedna mogućnost za osposobljavanje studenata Univerziteta u Prištini kao budući Lideri na način da mogu doprineti u jedno Moderno Rukovodjenje. Primena ovog programa ima za cilj osposobljavanje u aspektu rukovodjenja i koorporativnog menadžiranja. Učešnicima u ovom programu će se pružiti mogućnost da uče o osnovama menadžiranja, socijalne odgovornosti i obrazovanju o energetici, pristup okolini kao i jasno razumevanje uloge energetskog posredovanja i njen uticaj u privrednom razvoju zemlje. Na način da se olakšaju problemi u Rukovodjenju i stvaranja jednog modernog rukovodjenja potrebna je integracija plana i programa i razmena medjunarodnih iskustava. Program za razvoj veština u rukovodjenju je utican od strane aktuelnih faktora i specifičnih okolnosti.

Objektivi

 • Organizacija programa za razvoj veština u rukovodjenu obuhvata Fakultete iz Univerziteta u Prištini, i to je jedan program koji će doprineti u lokalnim i nacionalnim potrebama za pripremu Lidera koji ciljaju jedno uspešno rukovodjenje.
 • Studenti će imati mogućnost povećanja znanja i profesionalnih veština preko ućešća i primene projekata sa karakterom prepoznavanja i istraživanja.
 • Fakulteti i KEDS će jasno definisati koristi koje treba da dostignu preko ovog programa.
 • Biće razvijeni jasni objektivi prema nacionalnom planu i programu za odredjene kvalifikacije, sve će se nadgledati,ocenjivati i dokumentovati.
 • Kompanija će preduzeti sve mere za zaštitu zdravlja i potpunu bezbednost na radu i sva pitanja koja se tiću zaštite studenata biće poštovana tokom aktivnosti u praksi.


Opšte informacije o programu za razvoj veština u Rukovodjenju

 • Vreme trajanja programa obuke: 1 godina
 • Način organizovanja programa: 34 dana prakse i osposobljavanja u kompaniji
 • Mesto gde će se primenjivati program: Upravna Zgrada u Prištini, Univerzitet u Prištini
 • Broj studenata: 20 studenta

2. Namena (Cilj)

Program za razvoj veština u Rukovodjenju pruža jedinstvenu mogućnost za učesnike i Kosovsku Kompaniju za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom (KEDS d.d.) u proceni da li su sposobnosti studenata i njihovi osobni kvaliteti prilagodivi sa posebnim načinom rada u KEDS-u. Kvalitet programa obuke će pružati mogućnost za profesionalno razvijanje, napredovanje u znanju i dobijenih sposobnosti na Univerzitetu preko primene konkretnih projekata.

Program pokriva teme kao što su:

 • Osnovna načela kompanije, uloga i važnost energetike za privredu
 • Menadžment i osnovni principi rukovodjenja
 • Tehnologija i uloga primene u procesu rada
 • Glavni pojmovi za energetski razvoj, menadžiranje sredinom i globalizacija
 • Tehnički programi sa posebnim naglaskom na Polju energetike
 • Specifični zadatci i projekti koji razvijaju profesionalne i lične sposobnosti, pojedinačno ili kao član ekipe.
 • Filozofija kompanije i istorija KEDS-a, daju mogućnost učesnicima da otkriju kulturu kompanije kao i njena etička načela, kao što su ispoljena u Kodeksu Ponašanja kompanije kao i u svakodnevnim aktivnostima.

3. Metodologija

U toku jednogodišnjeg perioda, učesnici su obuhvaćeni u dinamičnim i interaktivnim kursevima koji se karakterišu otvorenim diskusijama, projektima i grupnom radu, sledeći praktične vežbe tokom kojih mogu se primeniti naućeni pojmovi na Univerzitetu. Priroda programa pomaže učesnike da dobiju jedistvena iskustva zajedničkog boravka sa svojim kolegama razvijajući razna iskustva tokom zajedničkog rada. Zato, neophodna je prilagodljivost i spremnost u pomaganju i medjusobnom podržavanju. Aktivno ućešće tokom čitavog programa je obavezno i potrebno je lično angažovanje i kao član grupe. Izabrani učesnici sa Fakulteta biće nadgledani i ocenjivani za rezultate i dostignuća neprekidno do kraja svakog perioda ili ciklusa obuke. Veoma važni delovi ovog projekta su prenos domaće i medjunarodne stručnosti preko organizovanja predavanja od strane domaćih i medjunarodnih Stručnjaka. Učesnici će u svim fazama projekta biti Mentorisani preko saveta i profesionalne podrške od strane Stručnjaka u raznim poljima.

4. Logističke Informacije

Program obuke će trajati 6 meseci sa jednom grupom od 20 studenata. U prvoj godini projekat će se završiti do juna 2014 godine. Obuka sa opštim temama biće deo diskusije u širem sastavu grupe. Primena dobijenih veština biće Primenjivana u jedinicama kompanije kako bi dokazali sposobnosti u polju Menadžiranja i profesionalnom polju. Jedan takav oblik organizacije će biti prenosom dobijenih iskustava tokom programa obuke kao osnova za procenu učinka u Menadjiranju i Rukovodjenju konkretnih projekata.


Share article:

Facebook, Twitter


More


Tehnički industrijski program

07 Jan 2014 Read full Article ¬
Top