A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

KEDS Academy | Najćešća pitanja

KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Najćešća pitanja

07 Jan 2014

1. Šta je akademija?

KEDS Akademija je program osnovan od strane Kosovske Kompanije za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom koja ima za cilj dalje profesionalno obrazovanje studenata kao nosioci viših institucija obrazovanja na Kosovu i srednjih tehničkih škola pružajući praktična znanja i stručnost preko obuke i interšipa. Program ima za cilj smanjenja broja nezaposlenih na Kosovu pružajući dugoročne mogućnosti zapošljavanja za učesnike programa.

2. Ko može učestvovati u programu KEDS Akademije?

Trenutno, procedura aplikacije je otvorena za studente seniore Fakulteta Elektro Inžinjerimga Javnog Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina” i za učenike srednjih tehničkih škola, akreditovanih u Republici Kosova.

3. Ko su partneri u projektu?

KEDS Akademija je deo Kosovske Kompanije za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom (KEDS). Pre početka programa KEDS je potpisao ugovor o sporazumevanja sa Javnim Univerzitetom u Prištini “Hasan Prishtina” i sa Ministarstvom Obrazovanja, Nauke i Tehnologije Republike Kosova. Stalni sporazum saradnje je potpisan i sa Univerizitetom Bogazici iz Turske sa ciljem razmene znanja i akademske stručnosti izmedju dve države.

4. Koje programe i obuke pruža Akademija?

Program obuke i plan programa Akademije je odvojen u dva programa koji cilja učenike srdnjih škola i KEDS Program Rukovodjenja, koji cilja studente univerziteta. Programi imaju za cilj pružanje praktičnih znanja i sposobnosti rukovodjenja u cilju pripreme studenata za tržište rada i dalje zapošljavanje u KEDS-u. Za detaljnije informacije molimo vas pogledajte našu stranu za programe na webstrani.

5. Koliki je broj studenata koji učestvuju tokom jedne godine?

2014 godine, Akademija će primiti sveukupni broj od 50 studenata (20 studenta iz Javnog Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina” i ostali deo od 30 učenika iz srednjih tehničkih škola u Republici Kosova).

6. Ko predaje u KEDS Akademiji?

Profesionalni kvalifikovani i stručni kadar iz Kosovske Kompanije za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom će predavati u programu obuke Akademije. Što više, akademsko osoblje iz Centra za učenje tokom celog života sa Univerziteta Bogazici iz Turske će predavati preko elektronskih metoda i preko poseta.

7. Da li ima delova interšipa u programu?

Nakon završetka programa obuke, studenti su obavezni da učestvuju u interšip programu Kosovske Kompanije za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom. Interšipi se ocenjuju i razvijaju u skladu sa zakonskim okvirom na Kosovu. KEDS će pružiti privremene radne ugovore za studente koji ispunjavaju kriterijume i koji su učestvovali u svim kursevima. Privremeni ugovori se mogu zameniti sa stalnim ugovorima za zapošljenje u KEDS-u.

8. Gde će se održati predavanja?

Na početku, predavanja će se održati u Hotelu Sirius u Prištini, do odredjivanja mesta gde će se održati predavanja unutar objekta KEDS-a. Detaljni raspored predavanja i obuke će biti predat učesnicima pre početka programa. Prvo izdanje programa će početi u Februaru 2014 godine.

9. Koliko košta učestvovanje?

U Akademiji se neće primenjivati plaćanje za učesnike. Program je besplatan i otvoren za gore navedene ciljane grupe.

10. Koje su aktivnosti ekstra-nastavnog plana i programa?

Akademija će pružati aktivnosti izvan plana programa odredjenog za učesnike (kulturne, društvene, filantropske i dr.). Što više, biće organizovane specijalne posete preduzećima Calik i Limak u Turskoj i Centru za učenje tokom celog života u Univerzitetu Bogazici za najbolje učesnike kako bi promovisali dalju profesionalnu i akademsku razmenu medju učesnicima i dotičnim institucijama.

11. Da li će učesnici primiti potvrde nakon završetka programa?

Svi učesnici će primiti potvrde nakon završetka programa obuke i interšipa. Što više, studenti seniori Javnog Univerziteta u Prištini Hasan Prishtina” će dobiti 12 ECTS kredita prema pravilima Univerziteta nakon završetka programa interšipa i disertacije diplomiranja u saradnji sa stručnjacima iz KEDS-a i ostalih partnera u projektu .


Share article:

Facebook, Twitter


More


Pokušajte u KEDS Akademiji za promene

Kao KEDS verujemo da su izvor naše energije ljudi i želimo da dalje elektriziramo veći deo našeg izvora, energetsku mladost Evropskog Kosova– današnje sanjalice i elektrizeri budućnosti.

07 Jan 2014 Read full Article ¬

07 Oct 2014 Read full Article ¬
Top