KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Učenici uče kako da rade uspešan biznis

 Predavanja KEDS  Academy VI su se nastavila i vikenda 6-7 aprila.

Pred grupom učenika ovog puta je predavao Prof. DR. Oğuzhan Aygören iz Turska na temu: “Preduzetništvo”.

12 Apr 2019

Marketing, komuniciranje i odnosi sa potrošačima korisna tema za sve

 

Tokom prošlog vikenda (16-17 mart) studenti KEDS Academy VI drugačije od prvih predavanja, kada su ovi momci i devojke bili stidljivi, naišli smo na mlade koji su hteli da eksplodiraju, izražavajući njihova mišljenja sa zrelošću i diskrecijom. I tokom pauze za kafu nastavili su njihove diskusije. Kod grupe studenata Assoc. Prof. Dr. Hande Bahar Türker je razvio temu “Marketing- uticaj na promeni sveta ”, dok je Dr. Fatih Anıl za “Sposobnosti komuniciranja i odnosi sa potrošačima” kod učenika.

18 Mar 2019

KEDS Academy VI nastavlja se teorijskim delom programa

U zadnjem vikendu januara nastava je nastavljena od strane trenera KEDS-a. Predavači su bili Fadil Begu, Korab Zumeri i Bujar Jupaj.

Prema programu članovi  KEDS Academy su osposobljeni za način poslovanja KEDS-a u elektro-energetskom sistemu Kosova, merenja električne energije, vrste potrošača, vrste brojila, kao i ostale teme koje se tiču sa ovim departmanom.

30 Jan 2019

KEDS Akademija počinje sa šestom generacijom

 

KEDS projekat, KEDS Akademija, ulazi u šestu godinu rada. Postoji 30 srednjoškolaca i 20 studenata, uglavnom elektrotehničkog profila koji će pohađati program KEDS Akademije, projekat koji je započeo 2013 godine, kada je kompanija za snabdevanje i distribuciju električne energije na Kosovu počela sa radom.

26 Dec 2018

 

 

Top