KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Studenti KEDS Academy V pohadjaju Interšip

Grupa studenata KEDS Academy V, počela je sa trećom fazom programa KEDS Acdemy, onu Interšipa. Oni su raspodeljeni u raznim departmanima i u nekoliko distrikta na Kosovu.

13 Aug 2018

21 Jun 2018

Studenti razvijaju sposobnosti u biznisu

Teorijski deo programa KEDS Academy V je stigao u finalnu fazu. Vikenda 28-29 aprila predeavanja su se razvila samo za studente dok su učenici završili to. Ali obe grupe KEDS Academy V nastavljaju praktični deo po raznim departmanima KEDS-a.

04 May 2018

Praktična iskustva studenata u kancelarijama KEDS-a

Valdete Murtezaj, članica KEDS Academy V, koja dolazi iz Pravnog Fakulteta, časove prakse održava u Pravnoj Kancelariji KEDS-a. Iskustva kod nje prenosi njen mentor, Hazbie Kelmendi, službenik u ovom departmanu. 

03 May 2018

26 Apr 2018

 

 

Top