KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Završena predavanja u KEDS Academy IV

 Završena nekoliko mesečna predavanja studenata četvrte generacije KEDS Academy, obeležili na prazničan način sa jednom tortom ispred zgrade KEDS-a

12 May 2017

Uporedo sa teorijskom nastavom, studenti počeli časove za praktično iskustvo

Studenti KEDS Academy su počeli i sa održavanjem praktičnih časova raspoređeni u raznim departmanima KEDS-a, u svim distriktima. Oni su počeli od čitanja i montiranja brojila, asistiranje u isključenju i priključenju, do relejske zaštite i kontrole gubitaka. Ovo je učinilo da budu mnogo pripremljeniji za budućnost u njihovoj profesiji i tržištu rada. 

05 May 2017

Studenti KEDS Academy fokusirani u menadžiranju

KEDS Akademija je nastavila sa predavanjima i na početku proleća.

Tokom vikenda 1 i 2 Aprila održana su predavanja za studente od Prof. Dr. Meltem Özturan iz Univerziteta Boğaziçi. Teme koje su predavane za studente bile su: Menadžiranje Operiranja, menadžiranje Inventara, Uloga i Polje delovanja Operiranja, i dr. Održani su i grupni radovi sa studentima.

19 Apr 2017

Ja i KEDS

Grupa Merkur

Uvek kada upotrebljavam električnu energiju, misli mi asociraju na KEDS. Ovo je jedna jasna misao i ne-definisana dobro ranije za mene! Ali, pošto sam završio nastavu u srednjoj i višoj školi, ja sam trebao da se opredelim koja će biti moja karijera.

09 Mar 2017

 

 

Top