KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

KEDS Academy VI nastavlja se teorijskim delom programa

U zadnjem vikendu januara nastava je nastavljena od strane trenera KEDS-a. Predavači su bili Fadil Begu, Korab Zumeri i Bujar Jupaj.

Prema programu članovi  KEDS Academy su osposobljeni za način poslovanja KEDS-a u elektro-energetskom sistemu Kosova, merenja električne energije, vrste potrošača, vrste brojila, kao i ostale teme koje se tiču sa ovim departmanom.

30 Jan 2019

KEDS Akademija počinje sa šestom generacijom

 

KEDS projekat, KEDS Akademija, ulazi u šestu godinu rada. Postoji 30 srednjoškolaca i 20 studenata, uglavnom elektrotehničkog profila koji će pohađati program KEDS Akademije, projekat koji je započeo 2013 godine, kada je kompanija za snabdevanje i distribuciju električne energije na Kosovu počela sa radom.

26 Dec 2018

18 Dec 2018

Informacije oko aplikacije

 05 Novembar 2018

Kada možete aplicirati ?

Poćevši od dana 5 – 16 novembar 2018

 Gde možete aplicirati ?

U Glavnoj Upravi KEDS, u Bulevaru Bil Clinton br.5 u Prištini, Departaman Ljudskih Resursa, 9 sprat, kancelarija br. 3 i/ili u e-mail adresi apply@kedsacademy.com.     

 

05 Nov 2018

 

 

Top