KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Student za elektroniku u Nemačkoj iznenadio sa KEDS Akademijom

Denis Tafaj, student iz Banje Peći, sa sedištem u Nemačkoj, je student elektrotehnike na nivou 6 u Nirnbergu, Nemačka.  

On je bio impresioniran kada je Facebook stranicu KEDS akademije video slike i aktivnosti ovih studenta. Denis je bio radoznao da se upozna sa ovim studentima, sa programom KEDS akademije i KEDS. Ovo je omogućeno drugog dana posete Kosovu.

21 Jun 2017

Završena predavanja u KEDS Academy IV

 Završena nekoliko mesečna predavanja studenata četvrte generacije KEDS Academy, obeležili na prazničan način sa jednom tortom ispred zgrade KEDS-a

12 May 2017

Uporedo sa teorijskom nastavom, studenti počeli časove za praktično iskustvo

Studenti KEDS Academy su počeli i sa održavanjem praktičnih časova raspoređeni u raznim departmanima KEDS-a, u svim distriktima. Oni su počeli od čitanja i montiranja brojila, asistiranje u isključenju i priključenju, do relejske zaštite i kontrole gubitaka. Ovo je učinilo da budu mnogo pripremljeniji za budućnost u njihovoj profesiji i tržištu rada. 

05 May 2017

Studenti KEDS Academy fokusirani u menadžiranju

KEDS Akademija je nastavila sa predavanjima i na početku proleća.

Tokom vikenda 1 i 2 Aprila održana su predavanja za studente od Prof. Dr. Meltem Özturan iz Univerziteta Boğaziçi. Teme koje su predavane za studente bile su: Menadžiranje Operiranja, menadžiranje Inventara, Uloga i Polje delovanja Operiranja, i dr. Održani su i grupni radovi sa studentima.

19 Apr 2017

 

 

Top