KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

17 Oct 2018

16 Oct 2018

Studenti KEDS Academy u profesionalnoj poseti u Turskoj

Studenti KEDS Academy u profesionalnoj poseti  u Turskoj

Deset studenata pete generacije KEDS Academy boravili su u Turskoj prošlog vikenda. Tokom tri dana, studenti ovog nastavnog programa su razvili posete u kompanijama Limak i Çalik, kao i održali obuku koju će njima služiti za profesionalno uzdizanje.

11 Oct 2018

Studenti KEDS Akademije V tokom faze stažiranja

 

Studenti KEDS Academy V tikom faze staziranja 

Fatmir Metaj, student  KEDS Academy V, učestvovao je na postavljanju brojila u selu Stankaj kod Rugova, pod asistencijom radnika KEDS-a, Faik Hajzeraj, tehničar u ovom sektoru.

Fatmir održava stažiranje u Diviziji Mreže, tačnije u Sektoru Merenja u Distriktu Peći, gde je naučio I mnoge poslove koji su prikladni njegovoj profesiji.

On okvalifikuje osoblje radnika KEDS-a kao veoma komunikativnim i spremnim za pomoć u svako vreme.

 

 

31 Aug 2018

Studenti KEDS Academy V pohadjaju Interšip

Grupa studenata KEDS Academy V, počela je sa trećom fazom programa KEDS Acdemy, onu Interšipa. Oni su raspodeljeni u raznim departmanima i u nekoliko distrikta na Kosovu.

13 Aug 2018

 

 

Top