KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

KEDS Akademija

ENERGETSKA MLADOST EVROPE!

KEDS Akademija je osnovana od strane Kosovske Kompanije za Distribucije i Snabdevanje Električnom Energijom. Akademija ima za cilj da podrži domaće studente u polju ekektro inžinjeringa u daljem akademskom i profesionalnom razvijanju. Što više, Akademija podržava lokalnu inicijativu za zdrav život u okolini i efikasno korišćenje energije.

Akademija pruža akreditovane programe za studente u visokim institucijama obrazovanja i ostale interaktivne programe za učenike srednjih tehničkih škola na Kosovu u cilju smanjenja broja nezaposlenih pružajući zapošljavanje u KEDS i/ili znanja za zapošljenje u ostalim sličnim preduzećima.

Akademija ima za cilj dostignuća razvijajući aktivnosti sa izabranim grupama i njene aktivnosti su:

• Aktivnosti u Obrazovanju
• Razvoj interšipa i praktičnog rada
• Promovisanje aktivnosti i projekata u institucijama visokog i srednjeg obrazovanja
• Naučni projekti za profesore i studente
• Akademska razmena izmedju Kosova i Turske u polju elektro inžinjeringa
• Predavanja sa distance i video konferencija
• Naučna radovi i konferencija
• Podrška lokalnih inicijativa u vezi sa štednjom električne energije i sa fokusom zaštite sredine

Misija Akademije je da podrži razvoj trećeg i sekundarnog nivoa u obrazovanju podržavajući domaće studente u polju elektro inžinjerije sa ciljem daljeg akademskog razvoja organizujući razne aktivnosti u saradnji sa domaćim akademijama. Što više, Akademija podržava razvoj i podizanje gradjanske svesti za pitanja sredine podržavajući lokalne aktivnosti civilnog društva i razne inicijative.

Vizija Akademije je da pripremi studente za tržište rada i da podigne savest gradjana za prednosti u racionalnom korišćenju energije.

Top