KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Blog

Informata rreth aplikimit

Luteni të lexoni informatat më poshtë për detaje rreth procedurave të aplikimit dhe testimit për të qenë pjesë e edicionit të dytë të Akademisë së KEDS.

07 Oct 2014 Red full Article ¬

Provoni KEDS Akademinë për ndryshim

Si KEDS besojmë që burimi jonë i energjisë janë njerëzit dhe dëshirojmë të elektrizojmë tutje një pjesë të madhe të burimit tonë, rinine energjetike Evropiane të Kosovës – ëndërruesit e së sotmes dhe elektrizuesit e së ardhmes.

07 Jan 2014 Red full Article ¬

Pyetjet më të shpeshta

KEDS Akademia është program i themeluar nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike që ka për qëllim edukimin e mëtutjeshëm profesional të studentëve të bartësve të institucioneve të larta të arsimit në Kosovë dhe të shkollave teknike të mesme duke ofruar njohuri praktike dhe ekspertizë përmes trajnimit dhe internshipeve. Programi ka për qëllim zvogëlimin e numrit të papunësisë në Kosovë duke ofruar mundësi punësimi afatgjatë për pjesëmarrësit e programit.

07 Jan 2014 Red full Article ¬
Top