KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Activities

U përmbyllën ligjëratat e KEDS Academy IV

Përmbylljen e ligjëratave disamuajshe studentët e gjeneratës së katërt të KEDS Academy e shënuan në mënyrë festive me një ëmbëlsirë para ndërtesës së KEDS-it.

12 May 2017

Krahas mësimeve teorike, studentët nisin orët për përvojën praktike

Studentët e KEDS Academy kanë filluar edhe me mbajtjen e orëve praktike të shpërndarë në departamente të ndryshme të KEDS-it, të shtrirë në të gjitha distriktet. Ata kanë filluar nga leximi dhe montimi i njehsorëve, asistenca në shkyçje dhe rikyçje, e deri te mbrojtja rele dhe kontrollimi i humbjeve. Kjo i ka bërë të jenë shumë më të përgatitur për të ardhmen në profesionin e tyre dhe tregun e punës. 

05 May 2017

Studentët e KEDS Academy fokusohen në menaxhim

 

KEDS Akademi ka vazhduar me ligjërata edhe në fillim të pranverës.

Gjatë vikendit të 1 dhe 2 prillit u mbajtën ligjëratat për studentët nga Prof. Dr. Meltem Özturan nga Universiteti Boğaziçi. Temat që u ligjëruan për studentet ishin: Menaxhimi i Operimeve, Menaxhimi i Inventarit, Roli dhe Fushëveprimi i Operimeve, etj.

U mbajtën edhe punime grupore me studentët.

19 Apr 2017

Unë dhe KEDS-i

Grupi Merkuri

Sa herë që e përdori energjinë elektrike, gjithmonë mendja më asocion te KEDS-i. Ky një nocion i qartë dhe i pa-definuar mirë më parë për mua! Por, pasi përfundova mësimet në shkollën e mesme dhe të lartë, unë duhej të përcaktoja se cila do të ishte karriera ime.

09 Mar 2017

 

 

Top