KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Activities

Studentët avnancojnë njohuritë profesionale dhe marrin përvoja të reja

 Gjithçka që ka të bëjë me matjet, pajisjet, teknologjitë, sigurinë, ndërgjegjësimin dhe metodat më moderne për matjen e energjisë elektrike, grupi i nxënësve i morën në ligjëratën e radhës të programit të KEDS Academy, që u zhvillua ngaAssoc.Prof. Dr. Bilgin Metin, në vikendin e fillim-marsit.

09 Mar 2018

 

 

Top