KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Activities

Studentët e KEDS Academy V po mbajnë Intershipin

Grupi i studentëve të KEDS Academy V, kanë nisur fazën e tretë të programit të KEDS Acdemy, atë të Intershipit. Ata janë shpërndarë në departamente të ndryshme dhe nëpër disa distrikte nëpër Kosovë.

13 Aug 2018

Nxënësit intensifikojnë punën praktike

Grupi i nxënësve të gjeneratës së pestë të KEDS Academy edhe pse kanë përfunduar orarin e rregullt të punës praktike, ata kanë vazhduar të mbajnë edhe dy javë shtesë orë praktike që të jenë edhe më të përgatitur për fazën tjetër të Intershipit.

21 Jun 2018

Praktika e studentëve të KEDS Academy V

Arton Aliu, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

  

Ka disa javë që po mbajmë praktikën dhe mund të them që për pak kohë, unë kam përvetësuar mjaft shumë. Praktikën e kam zhvilluar në disa departamente të KEDS-it: Mbrojtje Rele, Siguria në Punë dhe Mbrojtja e Ambientit dhe Operime. 

07 May 2018

Studentët zhvillojnë aftësitë e biznesit

 

Pjesa teorike e programit të KEDS Academy V ka mbërritur në fazën finale. Vikendin e 28-29 prillit ligjërata u zhvillua vetëm për grupin e studentëve, kurse nxënësit kanë përfunduar ato. Por të dy grupet e KEDS Academy V janë duke vazhduar pjesën praktike nëpër departamente të ndryshme të KEDS-it.

04 May 2018

Përvojat praktike të studentëve në zyrat e KEDS-it

Valdete Murtezaj, pjesëtare e KEDS Academy V, e cila vjen nga Fakulteti Juridik, orët praktike po i mban në Zyrën Ligjore të KEDS-it. Përvojat tek ajo po i bart mentorja e saj, Hazbie Kelmendi, zyrtare në këtë department. 

03 May 2018

 

 

Top