KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Activities

Marketingu, komunikimi dhe marrëdhëniet me konsumatorë tema të dobishme për të gjithë

 

Gjatë fundjavës së kaluar  (16-17 mars) studentët e KEDS Academy VI ndryshe nga ligjëratat e para, kur këta djem e vajza ishin më të ndrojtur, hasëm në të rinjtë që donin të shpërthenin, duke shprehur mendimet dhe njohuritë e tyre me pjekuri e maturi. Edhe gjatë pauzës së kafesë vazhdonin debatet e tyre. Te grupi i studentëve Assoc. Prof. Dr. Hande Bahar Türker zhvilloi temën “Marketingu- ndikimi në ndryshimin e botës”, ndërsa Dr. Fatih Anıl për “Aftësitë komunikuese dhe marrëdhëniet me konsumatorë” te nxënësit.

 

18 Mar 2019

KEDS Academy VI vazhdoi me pjesën teorike të programit

Vikendin e fund-janarit mësimet vazhduan nga trajnerët e KEDS-it. Ligjërues ishin Fadil Begu, Korab Zymeri dhe Bujar Jupaj.

Sipas programit pjesëtarët e KEDS Academy u aftësuan për mënyrën e operimit të KEDS-it në sistemin elektro-energjetik të Kosovës, matjet e energjisë elektrike, llojet e konsumatorëve, tipet e njehsorëve, si dhe tema të tjera që kanë të bëjnë me këtë departament.

30 Jan 2019

Studentët përqendrohen te siguria në punë dhe komunikimi me konsumatorë

Në ligjëratën e dytë me radhë, studentët e KEDS Academy VI kanë vijuar mësimet për sigurinë në punë dhe marrëdhëniet me konsumatorë, të zhvilluar nga stafi i KESDS-it.

Në fillim ata iu nënshtruan një testi lidhur me mësimet e mbajtura më parë për menaxhimin e Burimeve Njerëzore.

14 Jan 2019

KEDS Academy starton me gjeneratën e gjashtë

 Projekti i KEDS-it, KEDS Academy, po hyn në vitin e gjashtë të operimit. Janë 30 nxënës të shkollave të mesme teknike dhe 20 studentë, kryesisht të profilit inxhinjeri elektrike, të cilët do të vijojnë programin e KEDS Academy, projekt ky i nisur që në vitin 2013, qëkur filloi punën Kompania për Furnizim dhe Distribuim me Energji Elektrike në Kosovë.

26 Dec 2018

 

 

Top