KEDS Academy is KEDS's foray into the effective solution of the problems that talented students have in Kosovo.

Activities

Studenti i Elektronikës në Gjermani i befasuar me KEDS Academy

  Studenti Denis Tafaj, nga Banja e Pejës, me qëndrim në Gjermani, është student i Elektroteknikës në nivelin e 6 në Nuremberg të Gjermanisë.

 Ai  ishte impresionuar kur në faqen e Facebookut të KEDS Academy kishte parë fotot dhe aktivitetet e këtyre studentëve. Denisi ishte kureshtar që të njihet me këta studentë, me programin e KEDS Academy dhe me KEDS-in. Kjo iu mundësua në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë.

21 Jun 2017

U përmbyllën ligjëratat e KEDS Academy IV

Përmbylljen e ligjëratave disamuajshe studentët e gjeneratës së katërt të KEDS Academy e shënuan në mënyrë festive me një ëmbëlsirë para ndërtesës së KEDS-it.

12 May 2017

Krahas mësimeve teorike, studentët nisin orët për përvojën praktike

Studentët e KEDS Academy kanë filluar edhe me mbajtjen e orëve praktike të shpërndarë në departamente të ndryshme të KEDS-it, të shtrirë në të gjitha distriktet. Ata kanë filluar nga leximi dhe montimi i njehsorëve, asistenca në shkyçje dhe rikyçje, e deri te mbrojtja rele dhe kontrollimi i humbjeve. Kjo i ka bërë të jenë shumë më të përgatitur për të ardhmen në profesionin e tyre dhe tregun e punës. 

05 May 2017

Studentët e KEDS Academy fokusohen në menaxhim

 

KEDS Akademi ka vazhduar me ligjërata edhe në fillim të pranverës.

Gjatë vikendit të 1 dhe 2 prillit u mbajtën ligjëratat për studentët nga Prof. Dr. Meltem Özturan nga Universiteti Boğaziçi. Temat që u ligjëruan për studentet ishin: Menaxhimi i Operimeve, Menaxhimi i Inventarit, Roli dhe Fushëveprimi i Operimeve, etj.

U mbajtën edhe punime grupore me studentët.

19 Apr 2017

 

 

Top